LAB TECHNICIAN

Peptomyc is looking for a lab technician with a solid background in recombinant protein purification and structural biology of proteins/peptides in solution, and highly motivated to work in a team-oriented environment. The technician will be responsible for purification and structural & solubility studies of protein-based therapeutics. Knowledge of cell culture and cell-based assays is beneficial. PhD preferred.

 

TÈCNIC DE LABORATORI

Peptomyc busca un tècnic de laboratori amb una àmplia experiència en purificació de proteïnes recombinants i biologia estrucutral de proteïnes/pèptids en solució, amb una altra motivació per a treballar en un ambient d’equip. Les responsabilitats del tècnic inclouran estudis de purificació i d’estructura/solubilitat de proteïnes terapèutiques. Es valoraran coneixements de cultiu cel·lular i d’assajos in vitro. Preferiblement candidats amb un doctorat.

 

TÉCNICO DE LABORATORIO

Peptomyc busca a un técnico de laboratorio con amplia experiencia en purificación de proteínas recombinantes y biología estructural de proteínas/péptidos en solución, con alta motivación para trabajar en un ambiente de equipo. Las responsabilidades del técnico incluirán estudios de purificación y de estructura/solubilidad de proteínas terapéuticas. Se valorarán conocimientos de cultivo celular y de ensayos in vitro. Preferiblemente candidatos con un doctorado.